DOI: https://doi.org/10.30837/1563-0064.3.2018.162781

METHOD FOR APPROXIMATING THE DISTRIBUTION FUNCTION OF THE STATES IN THE SINGLE-CHANNEL SYSTEM WITH A SELF-SIMILAR TRAFFIC

Анатолий Григорьевич Ложковский, Евгений Вадимович Левенберг

Аннотация


Estimation of the service quality characteristics in a single-channel system with queue for the packet network is often reduced to the determination of the Hurst exponent for self-similar traffic, after which using the known Norros formula calculated average number of packets in the system. In this work we propose a method for approximating the distribution function of the states of the system and on its basis, a formula for calculating the service waiting probability in a single-channel system with aself-similar traffic.


Ключевые слова


service waiting probability; packet communication system; methods of calculation and design; self-similar traffic; self-similarity coefficient; Hurst exponent

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Lozhkovskii A.G. Model trafika v mul'tiservisnyh setiah s komutatsiei paketov // Naukovi pratsi ONAZ іm. O.S. Popova. 2010. No 1. S.63–67.

Norros Ilkka. A storage model with self-similar input // Queuing Systems. 1994. Vol. 16.

Lozhkovskii A.G. Teoriia massovogo obsluzhivaniia v telekomunikatsiiah. Odessa: ONAS im. A.S. Popova. 2012. 112 s.

Komp"yuterna prohrama «Modelyuvannya samopodibnoho trafika telekomunikatsiynykh merezh». Svidotstvo pro reyestratsiyu avtors'koho prava na tvir Ukrayiny # 61946 / A.G. Lozhkovs'kyy, O.V. Verbanov // Derzhavna sluzhba intelektual'noyi vlasnosti vid 02.10.2015.

Lozhkovskyi A.G., Levenberg Ye.V. Dependence approximation of the Hurst coefficient on the traffic distribution parameter // Journal of Information & Telecommunication Sciences. 2017. No 2. P.18–22.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Copyright (c) 2019 Радиоэлектроника и информатика

Creative Commons License
Эта работа лицензирована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.