СИСТЕМА КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ТРИВИМІРНИХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ В АНІЗОТРОПНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Авторы

  • Денис Олегович Протектор Колодяжний В.М. Протектор Денис Олегович, аспірант кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
  • Денис Олександрович Лісін канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
  • Ольга Юлієвна Лісіна канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри теплофізики, молекулярної фізики та енергоефективності Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

DOI:

https://doi.org/10.30837/1563-0064.1(84).2019.184712

Ключевые слова:

computer modeling system, meshless method, anisotropic radial basis functions, dual reciprocity method, method of fundamental solutions

Аннотация

Описується розроблена система комп’ютерного моделювання «AnisotropicHeatTransfer3D», яка призначена для числового розв’язку тривимірних нестаціонарних задач теплопровідності в анізотропному середовищі. Розв’язок крайової задачі в системі комп’ютерного моделювання реалізується за безсітковою схемою на основі комбінації методу подвійного заміщення з використанням анізотропних радіальних базисних функцій і методу фундаментальних розв’язків.

Библиографические ссылки

Belytschko T., Lu Y.Y., Gu L. Element-free Galerkinmethods // International Journal for Numerical Methodsin Engineering. 1994. Vol. 37, Issue 2. Р. 229-256.

Belytschko T., Rongauz Y., Organ D. Meshless meth-ods: an overview and recently developments // ComputerMethods in Applied Mechanics and Engineering. 1996.Vol. 139. Р. 3-47.

Belytschko T., Rongauz Y., Doblaw J. On the com-pleteness of the meshfree particle methods // InternationalJournal for Numerical Methods in Engineering. 1998.Vol. 43, Issue 5. Р. 785-819.

Kolodyazhny V.M., Lisin D.O. Meshless method tosolve nonstationary heat conduction problems using atom-ic radial basis functions // Cybernetics and Systems Anal-ysis. 2013. Vol 49, Issue 3. Р. 434-440.

Ingber M.S., Chen C.S., Tanski J.A. A mesh free ap-proach using radial basis functions and parallel domaindecomposition for solving three-dimensional diffusionequations // International Journal for Numerical Methodsin Engineering. 2004. Vol. 60, Issue 13. Р. 2183-2201.

Bogomolny A. Fundamental solutions method for el-liptic boundary value problems // SIAM Journal on Nu-merical Analysis. 1985. Vol. 22, Issue 4. Р. 644-669.

Опубликован

2019-03-27

Выпуск

Раздел

Статті