Информация об авторе

Оксанич, Анатолій Петрович, д-р техн. наук, професор, директор НДІ технології напівпровідників і інформаційно-управляючих систем КрНУ ім. М. Остроградського, завідуючий кафедрою автоматизації та інформаційних систем., Украина