Информация об авторе

Караман, Дмитро Григорович, ст. викладач кафедри Автоматики та управління в технічних системах НТУ "ХПІ».