Информация об авторе

Литвинова, Евгения Ивановна, д-р техн. наук, проф. кафедры АПВТ ХНУРЭ