Информация об авторе

Сидоров, Максим Вікторович, канд. фіз.-мат. наук, доцент каф. прикладної математики ХНУРЕ., Украина