Информация об авторе

Когдась, Максим Григорьевич, канд. техн. наук, доц. кафедри автоматизації та інформаційних систем КрНУ ім. М. Остроградського., Украина