Информация об авторе

Лемешко, Олександр Віталійович, д-р. техн. наук, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ХНУРЕ, Украина

  • № 4(79) (2017) - Статті
    РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОЇ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ШВИДКОЇ ПЕРЕМАРШРУТИЗАЦІЇ З БАЛАНСУВАННЯМ НАВАНТАЖЕННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
    Аннотация  PDF (Українська)